PERSOANE INTERESATE

miercuri, 8 noiembrie 2017

ATLAS POETICA - WORLD TANKA JOURNAL No 30

1
My friends
who used to come by daily
have suddenly left me . . .
I'm scribbling one more thought
on my foot’s plaster cast
x
Prietenii
care veneau de obicei
m-au părăsit subit –
mai scriu o cugetare
pe gheata mea de ghips

2
Roses
and vinyl records  . . .
from the snowy soul
a snake of smoke rises
to heavens
x
Trandafiri
și discuri de vinil –
din sufletul nins
se ridică la cer
un șarpe de fum

3
Black clouds
took everything away — 
the sap of flowers
left in a book is a sign
that you’ve been here
x
Norii hrăpăreți
au luat totul cu ei –
seva florilor
presate într-o carte,
semn că ai fost aici

4
Finally,
something is going on
in the desert . . .
the prints of your steps
filled with tadpoles
x
În sfârșit,
se întâmplă ceva
în deșert –
urmele pașilor tăi
pline cu mormoloci

5
I tied
my dreams in trees,
forgot about the hunters  . . .
the light inside my birds
drenched all away
x
Am urcat
visurile în copac,
uitând de vânători –
s-a scurs toată lumina
din păsările mele

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu