PERSOANE INTERESATE

marți, 3 ianuarie 2017

ATLAS POETICA - NEON GRAFFITI

                                  TANKA POETRY OF URBAN LIFE

                                 ------------------------------------------
1

city dwellers

sunbathing by the lakeside -

an island

of plastic bottles shifting

according to wind

x

orășeni

bronzăndu-se pe lac -

insula de peturi

își schimbă forma

în funcție de vânt

2

street bookseller

gives his classics collection

for free -

nobody but God

moving now and then

x

anticar

oferind colecție de clasici
gratis -
nimeni, doar Dumnezeu
mai trece uneori
3
the snowplow blade
restored the life in the town -
I go to the morgue

to identify someone

who died in a car crash
x
plugul de zăpadă
reface viața orașului -
mă duc la morgă
să identific pe cineva
zdrobit de mașină
4
pavement
drawing competition
for children -
some boy stepping on sea waves

holding the prize in his hands

x
concurs
de desene pe asfalt
pentru copii -
un băiat calcă pe valurile mării
ținându-și strâns premiul
5
a stray dog

waiting for hours

by the butcher’s door-
silent strikers gather

in the square

x
un câine rătăcit
așteaptă de ore
la ușa măcelariei -
greviști silențioși
se adună în piață
 6
evacuated zone -
somebody spray-painted

white petals 

around the bullet holes
in the school’s walls
x
zonă evacuată -
petale-graffiti
în jurul găurilor
lăsate de gloanțe 
în pereții școlii
7
public garden -
a blind boy makes flowers

from recycled stuff

and offers them
to the passers-by
x
grădina publică -
un copil nevăzător
face flori
din reciclabile
și le oferă trecătorilor
 8
a slender hand

looking like a swan neck

puts the flute aside—
picking up
cigarette butts
x
o mână subțire
ca un gât de lebădă
lasă flautul deoparte -
culegând de pe jos
mucuri de țigară
9
coming across

her first boy friend

in a care home . . . 
he hides his drooling smile
in the handkerchief
x
revedere
cu primul ei prieten
într-un azil...
el își ascunde zâmbetul
în batistă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu